Wielkanoc w „Wiosennej szacie”

 

DSC05462

 

Wielkanoc w „Wiosennej szacie”


w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej – szkole należącej do


Klubu Przodujących szkół KSPS


Pod takim hasłem wspólnie z Ostrołęckim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole i tą szkołą został zrealizowany tegoroczny program edukacyjno-wychowawczy z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Wielkanoc”. Podobnie, jak w latach poprzednich, uroczyste jego podsumowanie poprzedzone było różnymi konkursami wśród uczniów uczestniczących w tym programie. Były to m.in. konkursy na najpiękniejsze : kartkę świąteczną wykonaną dowolna techniką, stroik świąteczny, palmę i pisankę. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na pięknie zorganizowanej i bogatej w ilość prac konkursowych wystawie w sali gimnastycznej SP nr 2 w Małkini Górnej, w której odbyło się uroczyste podsumowanie programu.

 

 

 

 

 

DSC05462

 

Wielkanoc w „Wiosennej szacie”


w Szkole Podstawowej Nr 2 w Małkini Górnej – szkole należącej do

 

Klubu Przodujących szkół KSPS

 

Pod takim hasłem wspólnie z Ostrołęckim Stowarzyszeniem Pomocy Szkole i tą szkołą został zrealizowany tegoroczny program edukacyjno-wychowawczy z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Wielkanoc”. Podobnie, jak w latach poprzednich, uroczyste jego podsumowanie poprzedzone było różnymi konkursami wśród uczniów uczestniczących w tym programie. Były to m.in. konkursy na najpiękniejsze : kartkę świąteczną wykonaną dowolna techniką, stroik świąteczny, palmę i pisankę. Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na pięknie zorganizowanej i bogatej w ilość prac konkursowych wystawie w sali gimnastycznej SP nr 2 w Małkini Górnej, w której odbyło się uroczyste podsumowanie programu.

 

DSC05506

 

Laureatom wszystkich konkursów zostały wręczone przez organizatorów programu ciekawe nagrody, a licznie zgromadzona publiczność ( uczniowie, dyrektorzy, Przewodniczący Kół Pomocy Szkole ze wszystkich szkół klubowych b. woj. ostrołęckiego, nauczyciele, rodzice) nagrodziła ich gromkimi brawami. Oprawę artystyczną uroczystości zapewniły wspaniałe szkolne zespoły teatralne, śpiewacze i taneczne. Uczniowie tej szkoły zaprezentowali również w bardzo ciekawej formie tradycyjny obrzęd wielkanocny w Regionie Kurpiowskim. Ogromne brawa i słodycze były nagrodą dla małych artystów za ich spektakl.

 

DSC05509

 

Była to przepiękna uroczystość !!! Społeczność szkolna SP Nr 2 w Małkini Górnej udowodniła, że w pełni zasłużyła na powierzenie jej funkcji gospodarza tegorocznej edycji programu z cyklu „Tradycje i obrzędy polskie-Wielkanoc”. Była to już XXII edycja , a piąta zorganizowana wspólnie z bardzo aktywnie działającym Stowarzyszeniem Pomocy Szkole w Ostrołęce.

 

DSC05458

 

Przewodnicząca Zofia Grzebisz-Nowicka podkreśliła w swoim wystąpieniu, że poprzez ten program kultywowane są wartości narodowe i rodzinne, wzbogacana jest wiedza uczniów o tradycjach kulturowych i obrzędach polskich, rozwijane są zainteresowania dzieci twórczością ludową. Program ten uczy także zespołowej twórczej pracy oraz integruje umiejętności i wysiłek uczniów dla osiągnięcia wspólnego celu, ważnego dla środowiska lokalnego. Przewodnicząca wyraziła uznanie i podziękowanie wszystkim uczestnikom programu i złożyła życzenia świąteczne.

Także Przewodnicząca Ostrołęckiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Marianna Woźniak

serdecznie podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się, że cele i zadania kolejnej edycji wspólnie realizowanego programu edukacyjno-wychowawczego zostały tak pięknie zrealizowane.

 

DSC05454