Kontynuacja programu – Żyj Zdrowo

BĘDZIEMY KONTYNUOWALI W 2014 r. REALIZACJĘ PROGRAMU „ŻYJ ZDROWO”      W ramach tego Programu zaplanowaliśmy zorganizowanie m.in. 10 Regionalnych Konferencji dla nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych wszystkich poziomów edukacji szkolnej. Tematem ich będzie „Znaczenie mleka i produktów mlecznych w diecie dzieci i więcej