Klubu Przodujących Szkół

     W dniu 17 października 2013r. został przyjęty do Klubu Przodujących Szkół Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole wspaniały pod względem edukacyjnym, wychowawczym i pracy na rzecz środowiska Powiatowy Zespół Nr. 9 Szkół im. M. Dąbrowskiej w Kętach

 

foto1     foto2

 

     Zespół ten spełnia wszystkie warunki zawarte w regulaminie Klubu Przodujących Szkół, co z radością, satysfakcją, gratulacjami i wdzięcznością dla całej społeczności szkolnej podkreśliła w swoim wystąpieniu Zofia Grzebisz-Nowicka – Przewodnicząca KSPS.


Jest to 216 placówka przyjęta do Klubu, w tym 20 funkcjonująca na terenie woj. Małopolskiego.