Bezpłatne warsztaty dla nauczycieli w Poznaniu

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami  

 

Z   A    P    R    A    S   Z   A


  Nauczycieli przyrody z Szkół Podstawowych; nauczycieli biologii, geografii, fizyki, chemii, matematyki, nauki o społeczeństwie z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych z Techników na bezpłatne warsztaty pn. „Szkoła z energią” realizowane w ramach Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW.


  •  warsztaty dla nauczycieli z woj. wielkopolskiego odbędą się w dniach 12 i 13 listopada 2012r w Hotelu „IKAR” w Poznaniu, ul. Kościuszki 118 . Program warsztatów i Harmonogram zajęć jest umieszczony na stronie www.edueko.pl

 

   Udział w warsztatach jest bezpłatny. Należy zalogować się na www.edueko.pl jak najszybciej, gdyż kolejność zgłoszeń będzie decydowała o zakwalifikowaniu na uczestnika warsztatów. Po zakwalifikowaniu każdy uczestnik otrzyma materiały pomocne w prowadzeniu zajęć szkolnych obejmujących problematykę racjonalnego gospodarowania energią.

 

   Wiodącym celem warsztatów będzie wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczestników w dwóch obszarach. Pierwszym, opisującym czym jest racjonalne gospodarowanie energią oraz jakie działania powinniśmy podejmować w Polsce, aby racjonalniej gospodarować energią. Drugim, pokazującym, jak skuteczniej można uczyć dzieci i młodzież oraz jakie nawyki u dzieci i młodzieży powinna kształtować szkoła.

 

   Na zakończenie warsztatów każdy uczestnik otrzyma imienny Certyfikat ukończenia szkolenia doskonalącego kwalifikacje zawodowe z zakresu racjonalnego gospodarowania energią.

 

Jest to szansa, z której warto skorzystać ! ! !


Przewodnicząca KSPS

Zofia Grzebisz-Nowicka