Program i Plan warsztatów pn. „Szkoła z Energią”

RAMOWY PROGRAM BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW PN. „SZKOŁA Z ENERGIĄ – JAK SKUTECZNIEJ UCZYĆ RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ?” DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W SP, GIMNAZJACH I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH.


Moduł I.

PREZENTACJA CELÓW I ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA „SZKOŁA UCZĄCA RACJONALNEGO GOSPODAROWAN IA ENERGIĄ

 

Tematy:

 1. Prezentacja najważniejszych przedsięwzięć programowo-organizacyjnych.
 2. Rola warsztatów w całym Przedsięwzięciu – prezentacja programu warsztatów.
 3. Prezentacja koncepcji badania ankietowego uczestników warsztatów oraz zakładanego sposobu prezentacji i promowania wyników tego badania.
 4. Możliwości i zadania vortalu edueko.pl
 5. Oferta i zakres merytorycznej współpracy z uczestnikami warsztatów po odbyciu warsztatów/szkolenia.

 

Materiały:

 1. prezentacja vortalu edueko.pl
 2. prezentacja ankiety badawczej
 3. sesja plenarna –wykład

 

Czas trwania: 1 godz.

RAMOWY PROGRAM BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW PN. „SZKOŁA Z ENERGIĄ – JAK SKUTECZNIEJ UCZYĆ RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ?” DLA NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W SP, GIMNAZJACH I SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH.


Moduł I.

PREZENTACJA CELÓW I ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA „SZKOŁA UCZĄCA RACJONALNEGO GOSPODAROWAN IA ENERGIĄ

 

Tematy:

 1. Prezentacja najważniejszych przedsięwzięć programowo-organizacyjnych.
 2. Rola warsztatów w całym Przedsięwzięciu – prezentacja programu warsztatów.
 3. Prezentacja koncepcji badania ankietowego uczestników warsztatów oraz zakładanego sposobu prezentacji i promowania wyników tego badania.
 4. Możliwości i zadania vortalu edueko.pl
 5. Oferta i zakres merytorycznej współpracy z uczestnikami warsztatów po odbyciu warsztatów/szkolenia.

 

Materiały:

 1. prezentacja vortalu edueko.pl
 2. prezentacja ankiety badawczej
 3. sesja plenarna –wykład

 

Czas trwania: 1 godz.

 

Moduł II.

BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE – EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA – PERSPEKTYWICZNE ŹRÓDŁA ENERGI

 

Tematy:

 1. Czym jest bezpieczeństwo energetyczne i od czego zależy?
 2. Efektywność energetyczna – niewykorzystywaną szansą czy koniecznością?.
 3. Ograniczenia i warunki rozwoju energetyki konwencjonalnej w Polsce wynikające z pakietu energetyczno-klimatycznego.
 4. Czy potrzebna jest Polsce energetyka jądrowa – argumenty za i przeciw?.
 5. Czy odnawialne źródła energii staną się podstawowym źródłem energii w perspektywie długookresowej?

 

Materiały:

 1. prezentacja dr W. Batusiewicza
 2. prezentacja M. Kossowskiego
 3. film z prezentacjami z konferencji: prof. K. Żmijewskiego, dr G. Jezierskiego, T.Podgajniaka

 

Sposób realizacji:

 1. prezentacja filmu z prezentacjami
 2. dyskusja nad tezami prezentacji i filmu
 3. praca zespołowa w podziale na grupy, poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: Czego potrzebuje szkoła i nauczyciel żeby dostarczyć uczniom merytorycznej wiedzy i informacji z zakresu tematycznego modułu?
 4. podsumowanie na sesji ogólnej

 

Czas trwania: łącznie 5 godz ,w tym:

 1. wykładu 1 godz
 2. prezentacji i filmu 2 godz.
 3. pracy zespołowej 1 godz
 4. podsumowania 1 godz

 

Moduł III.

ENERGETYKA ODNAWIALNA – JAK SKUTECZNIEJ O NIEJ UCZYĆ?

 

Tematy:

 1. Kierunki i uwarunkowania rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.
 2. Od czego zależy skuteczność uczenia o energetyce odnawialnej w różnych typach szkół.
 3. Dydaktyczna rola szkolnych centrów i pracowni energetyki odnawialnej.
 4. Wspomaganie edukacji i kształcenia w zakresie odnawialnych źródeł energii przy pomocy zestawów do wykonywania eksperymentów.

 

Sposób realizacji:

 1. wykład z wykorzystaniem prezentacji: K. Zaręby, R.Tytko, D. Bobowskiego
 2. prezentacja z konferencji Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych w Koninie i Centrum Edukacyjnego w Toruniu
 3. wykorzystanie materiałów informacyjnych firmy MGS-Nauka
 4. dyskusja i sformułowanie wniosków

 

Czas trwania: łącznie 2 godz

 

Moduł IV.

INICJATYWY DYDAKTYCZNO-PROGRAMOWE UCZĄCE DZIECI I MŁODZIEŻ RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ

 

Tematy:

 1. Prezentacja projektu „EURONET 50/50 – europejskiej sieci szkół ograniczających zużycie energii”
 2. Prezentacja projektu zrealizowanego przez Gimnazjum Publiczne w Sułkowicach „Targi energii –co wiemy o energii i jej wpływie na nasze życie”.

 

Sposób realizacji:

 1. prezentacja projektów – 1 godz
 2. dyskusja i analiza ich zalet -1 godz
 3. praca w grupach -poszukiwanie efektywnych sposobów wykorzystania, sformułowanie rekomendacji- 1 godz

 

Czas trwania: 3 godz

 

Moduł V.

PROGRAMY ORAZ SCENARIUSZE ZAJĘĆ UCZĄCE RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA ENERGIĄ -Prezentacja projektów wyróżnionych w Konkursie „Szkoła z energią”

 

Tematy:

 1. Nie pozwolimy by opuściła nas energia – autorka A. Celejowska
 2. Żyj z przyrodą w zgodzie- autorka M.Tabiś
 3. Scenariusz lekcji dla klas IV-VI –autorki : K. Sakowicz, M. Kryszkiewicz
 4. Czy zgasną światła na ziemi? I Alternatywne źródła energii – autorka J. Łęcka
 5. Podróż energetyczna po wybranych krajach Europy- autorka B. Pikora
 6. Wpływ zużycia energii elektrycznej na emisję CO2 do atmosfery- oszczędzanie energii w życiu codziennym- autorka M. Augustyniak
 7. Pozyskiwanie i oszczędzanie energii- autorki E. Wójcik, R. Kołbik, A. Suchodolska

 

Sposób realizacji:

 1. prezentacja programów i scenariuszy zajęć
 2. praca w grupach, analiza i ocena zaprezentowanych scenariuszy i programów, sformułowanie wniosków i rekomendacji
 3. podsumowanie pracy grupowej na sesji plenarnej

 

Czas trwania: łącznie 4 godz , w tym:

 1. prezentacji programów- 1 godz
 2. pracy w grupach- 2 godz
 3. sesji podsumowującej pracę w grupach- 1 godz

 

Moduł VI.

WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW I PODSUMOWANIE WARSZTATÓW

 

Czas trwania: 1 godz.