Życzenia Wielkanocne 2021

 

Wszystkim Członkom Krajowego i Regionalnych Stowarzyszeń Pomocy Szkole,
społecznościom szkolnym , głównie z Klubu Przodujących Szkół, Przyjaciołom,
Darczyńcom 1%, Sponsorom, osobom fizycznym i prawnym z nami współpracującym
przesyłamy na Święta Wielkanocne koszyk pełen Życzeń wplecionych między
wiosenne kwiaty i kolorowe pisanki . Niech, mimo trwającej jeszcze pandemii Covid-
19, upłyną one w zdrowej, radosnej, ciepłej i okraszonej miłością rodzinną oraz
życzliwością ludzką atmosferze.
Wszystkiego najlepszego z całego serca życzą władze statutowe i Biuro KSPS.

Przewodnicząca
Zofia Grzebisz-Nowicka