Protokół Komisji Konkursowej VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „Wiersz o Babci i Dziadku” ogłoszonego przez KSPS 12 września 2019 r.

Komisja Konkursowa w składzie : Teresa Lipowska – aktorka, Honorowa Babcia I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego KSPS pt. „Kwiaty dla Babci i Dziadka”, Przewodnicząca sześciu edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Ewa Brzezińska – nauczycielka języka polskiego Elżbieta Ciborska – pracownik naukowy, więcej