DRODZY NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE I RODZICE!

Rozpoczynający się Nowy Rok Szkolny 2018/2019 to kolejny ważny etap w życiu każdego ucznia, nauczyciela, rodziców, organu prowadzącego, a także Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole. To nowe wyzwania edukacyjne i wychowawcze w nowych uwarunkowaniach systemowych wymagające solidnej i efektywnej pracy, by im sprostać. Ale to także nowe szanse dla wszystkich, którzy zechcą z nich skorzystać.

Niech ten rok, mimo trudności wynikających z reformy edukacji, będzie dla wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców przyjazny, obfitujący w sukcesy, radość i satysfakcję, a w szczególności dla społeczności szkolnych należących do naszegoKlubu Przodujących Szkół. 

Życzymy także, aby Nowy Rok Szkolny przyniósł dużo radości tym uczniom, którzy po raz pierwszy zajmą miejsca w ławkach szkolnych.

Niech rozbudzany „apetyt” uczniów na wiedzę będzie coraz pełniej zaspokajany i daje znakomitym pedagogom i rodzicom coraz więcej satysfakcji, a uczniom zwiększa szanse życiowe poprzez nowoczesne wykształcenie i dobre wychowanie, w szczególności uczniom kończącym naukę w gimnazjum.

Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole było, jest i będzie sojusznikiem w realizacji wspólnych przedsięwzięć mających na celu wszechstronny rozwój młodego pokolenia RP. 

Serdecznie życzą Przewodnicząca, Zarząd i Biuro KSPS.