Forum wymiany dobrych doświadczeń

Uruchomiliśmy Forum wymiany dobrych doświadczeń, pomysłów edukacyjno-wychowawczych, autorskich programów, realizowanych projektów krajowych i europejskich oraz propozycji wspólnych nowatorskich działań szkół należących do Klubu Przodujących Szkół i Platformy Ekologicznej KSPS Wiemy, jak ogromny potencjał intelektualny posiadają te szkoły. Gratulujemy ! Warto więcej