Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią

Drodzy Dyrektorzy i nauczyciele przedmiotów przyrodniczych SP, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Szanowni uczestnicy realizacji Przedsięwzięcia pn. „Szkoła ucząca racjonalnego gospodarowania energią”.       Zgodnie z zapowiedzią zawartą w moim liście skierowanym do Państwa 28 grudnia 2012r. rozpoczęliśmy kolejny niezwykle ważny więcej